قراردادهای هوشمند چیست؟

یکی از دیگر ویژگی‌های اصلی اتریوم قراردادهای هوشمند است. به‌طورکلی قرارداد هوشمند اصطلاحی است که بر گروهی از کدهای برنامه‌های نویسی شده که به تسهیل تبادل پول، دارایی، سهام و یا هر چیز ارزشمندی کمک می‌کنند دلالت دارد. از دیدگاه زنجیره‌بلوکی (اتریومی) یک قرارداد هوشمند، برنامه رایانه‌ای خودکار است که در صورت پیش آمدن شرایط خاصی اجرا می‌شود. این برنامه‌ها به خاطر بستر زنجیره‌بلوکی‌اش به‌دوراز دستکاری، اختلال و دخالت واسطه‌ها اجرا می‌شوند.