معرفی رمزارز مونرو

معرفی رمزارز مونرو

راهنمای ماینینگ مونرو از آوریل ۲۰۱۴ مونرو حرکت آهسته اما پیوسته خودش را آغاز کرد تا اکنون که به جمع مدعیان بازار رمزارزها رسیده است….