ممنون که این خبر رو پوشش دادید. خیلی از سایت ها ترجمه خوبی از این خبر نداشتند!!!