خیلی خوب بود ،، من اینجارو اتفاقی از گوگل پیدا کردم
.
با اجازتون من اینجارو به ۲ تا از دوستام تو تلگرام فرستادم

ممنون