کوتاه و مفید
بلاک چین میتونه در امور مالی و و حسابداری مفید باشه